Priser

Hvad koster det?

Mennesker er forskellige, og det er deres behov og ønsker for haven også. Hver opgave er unik, og derfor er det vigtigt at mødes.


Nogle har brug for meget detaljerede planer, andre vil bare have nye ideer, skitser og overblik. Nogle vil gerne have en plan for hele haven, mens andre drømmer om et nyt opholdsområde, en vedligeholdelsesvenlig forhave eller noget helt tredje.

Det er derfor umuligt at anslå en pris uden først at have gennemgået haven, jeres ønsker og forventninger til det færdige materiale.


Efter det indledende møde, der som regel varer 1 - 1½ time, kan jeg estimere det antal timer, jeg skal bruge på opgaven. Efter mødet modtager du et skriftligt tilbud og en opgavebeskrivelse.


Der faktureres for antal timer, der medgår til løsning af opgaven, for alle møder, herunder telefonmøder og for korrigeringer eller tilføjelser ud over det aftalte.


Timeprisen er 975.00 kr. inkl. moms. Kørsel 6,00 kr. pr. km. op til 40 km tur/retur. Herefter 10,00 kr. pr. km fra København S.

haverådgivning

Book et møde:

Vi gennemgår 

haven, mulighederne

og jeres ønsker, og jeg   

kommer med et

overslag

Haveplan med planteliste

pris mellem 9.000 kr. til 16.000 kr. +

afhængig af havens størrelse, ønsker til detaljeringsgrad i

plantevalget,  og opgavens kompleksitet.

Kørsel: 6,00 kr. pr. km op til 40 km tur/retur.

Herefter 10,00 kr. pr. km

Sådan afregner vi:


Ved rådgivning i haven afregnes der ved mødets afslutning. Kontant eller med Mobile Pay.Det indledende møde faktureres til timepris, uanset om vi indleder et samarbejde eller ej.Ved haveskitser, have- og planteplaner faktureres der ved opgavens aflevering og betalingsbetingelserne er

8 dage netto til bankkonto.Der faktureres pr. påbegyndt ½ time og kørsel faktureres pr. kilometer ifølge Krak fra København S.