Villahaver

Villahaver

Der er mange funktioner og elementer, der skal spille sammen i en stor villahave. Samtidig vil de fleste gerne ha' en have, som er let at vedligeholde - og de to ting hænger jo ikke helt sammen, med mindre man vælger at så græs over det hele.


Det kan dog lade sig gøre, at minimere arbejdet og samtidig få en frodig og spændende have med omhyggelig og professionel planlægning.


En ny og ubeplantet grund er let at gå til. I en ældre etableret have er der ofte flere ting at tage hensyn til. Det kan være fældning eller beskæring af træer og buske, eksisterende bede og belægning eller områder, der bare ikke fungerer i forhold til familiens smag, livsstil og ønsker.


Med en haveplan i hånden får du et planlægningsværktøj, der lader dig udføre projektet i de tempi, der passer til økonomi og behov. Planen giver dig et overblik over fremtidige delprojekter og sikre den røde tråd i din haves tilblivelse.En haveplan kan indeholde flere forskellige dokumenter. Hvor omfattende den skal være afhænger af dine ønsker og projektets kompleksitet:


  • Selve planen over haven – ofte i skalaforhold 1:100.
  • Stemningsplancher, der viser den tiltænkte stemning samt plante- og materialevalg.
  • En projektbeskrivelse.
  • En arbejdstegning til anlægsgartneren / udføreren, hvor fokus er på bede, plæner og belægnings placering.
  • En belægningsplan – hvis belægningen består af fliser/klinker i forskellige mål og læggemønstre.
  • En planteplan/bedplan der viser de enkelte planters placering i haven og i bedene.
  • En planteliste der oplister de anvendte planter med dansk og latinsk navn, sortsnavn, størrelse, blomstringstid og antal der skal indkøbes.
  • Arbejdstegninger til eksempelvis højbede, pergola, espalier eller lign.
  • 3D tegning af hele haven eller udvalgte områder.


Start eventuelt med et par timers haverådgivning, så du får vendt de ideer, I har til haven og samtidig får ny inspiration til, hvordan opgaven måske også kan løses.


Ønsker I herefter at forsætte med en have- og planteplan, er I langt mere afklarede omkring ønsker og behov.


Vil du se forskellige haveideer og ha' inspiration til løsninger, kan du se mere her.


Villahave, Fuglebakkevej på Frederiksberg.